סרטון הדרכה:

במידה ויצרתם מכירה, הפקתם מסמך רכישה מסוג חשבונית מס על כל סכום המכירה ובנוסף הפקתם מסמך רכישה מסוג קבלה על חלק מהסכום.

במצב המתואר הלקוח לא שילם את כל הסכום ולכן בהיתרה לתשלום בראש דף המכירה יוצג לכם הסכום שנותר ללקוח לשלם על מנת להשלים את העסקה

בהמשך לדוגמא במידה ותרצו לזכות את הלקוח על סכום החוב (בדוגמא  170 ₪ ) ולאפס את היתרה לתשלום עליכם להוציא מסמך רכישה מסוג חשבונית זיכוי באופן הבא:

1.בקטגוריה מסמכי רכישה תחת שורת חשבונית מס לחצו על ‘X’ (ראו תמונה 1) והמערכת תוסיף לכם שורה חדשה של “חשבונית זיכוי” -> תלחצו על אייקון העיפרוןוערכו את מסמך חשבונית זיכוי, ניתן להסיר מוצרים ע”י לחיצה על האייקוןזה לא ישפיע על המכירה,  אפשרות נוספת  להסיר את המוצרים ולהוסיף שורה מוצר חדשה ע”י לחיצה על ‘+’, לעדכן בשדה תיאור “זיכוי בגין המכירה” או כל תיאור אחר ובשדה סכום לעדכן את סכום הזיכוי (בדוגמא 170 ₪ על מנת לאפס את היתרה)  -> להפקה לחצו על “שמירה, הפקה ושליחה.

 

  1. הוצאת מסמך חשבונית זיכוי תעדכן את סכום מכירה ויתרה לתשלום בהתאם לסכום הנקוב בחשבונית זיכוי (ראו השווא בין תמונה 1 לתמונה 3)