כרטיס הלקוח מאפשר מעקב פשוט אחרי הלקוחות מרגע קליטתם במערכת ועד לרגע סגירת המכירה. הוספת סוג כרטיס הינה כל לקוח/ליד/עובד/ספק וכו’ עמו אנו יוצרים קשר ורוצים לתעד ולרכז את המידע עליו במקום אחד. בכל כרטיס נוכל לרכז פעולות כגון: משימות, פגישות, התקשרויות, רכישות ועוד.

מדריך זה כולל הוספת ליד חדש, הוספת לקוח חדש, הוספת כרטיסים מסוגים אחרים ועריכת כרטיס קיים.

הוספת כרטיס חדש

 1. הוספת כרטיס:
  • להוספת ליד חדש לחצו על הוספת ליד חדש בדף הבית
  • להוספת לקוח חדש לחצו על הוספת לקוח חדש

  • על ידי לחיצה על   לפעולה מקוצרת, ניתן להוסיף כרטיס ללא סיווג מראש ובחירת סוג הכרטיס לאחר ההוספה. סוגי הכרטיסים במערכת הינם:  ליד, לקוח, שותף עסקי, ספק, נותן שירות ועובד). סוג הכרטיס הינו לפי שיקולי העסק כיצד לסווג כל סוג לקוח.

   כברירת מחדל הכרטיס נפתח כפעיל (כפתור ירוק בראש עמוד). ניתן להפוך ללא פעיל  ע”י הזזת הכפתור ימינה ועדיין לשמור את פרטי הלקוח במערכת.

    

 2. יש למלא את שדות הכרטיס עם נתוני הלקוח.
 3. הוסיפו פרטי התקשרות הכוללים טלפונים ודוא”ל של הלקוח והזינו את כתובת החברה.
  ניתן להוסיף כמה מספרי טלפונים, דוא”ל וכתובות כאשר הראשון ברשימה הינו הראשי (מסומן בצהוב). ניתן לשנות את שדה אחר לראשי על ידי לחיצה על המספר שלצידו וסימונו בצהוב.

 1. למחיקת שורת פרטי התקשרות או כתובת יש ללחוץ על 
 2. לחץ על הוספה לשמירת הנתונים.

עריכת נתונים בכרטיס קיים

בכדי לערוך נתונים בכרטיס קיים, יש למצוא את הלקוח במערכת (דרך שדה החיפוש) ואז לערוך את הנתונים:

 1. חיפוש הלקוח במערכת.
 2. עם איתורו, יש ללחוץ על החץ בשורת הלקוח להצגת הכרטיס המקוצר > עריכת לקוח (מוצג במעבר עם העכבר על כותרת פרטי הלקוח)

 3. ייפתח המסך של כרטיס הלקוח. עדכנו את הנתונים.
 4. לחצו על עדכון לשמירת השינויים.

 

שדות דינאמיים/מותאמים אישית

בעת הגדרת ואפיון תהליכי העבודה של כל עסק ועסק ניתן להוסיף שדות דינאמיים לעריכת כרטיס הלקוח השדות הינם מותאמים אישית לצורכי העבודה והתהליכים בארגון. השדות יכתבו על פי רצון בעל העסק תוך ניתוח וחשיבה לעומק עם אחד ממאפייני המערכות אצלנו בחברה. בבחירת שדות מותאמים אישית ניתן לבחור את סוג השדה כגון:טקסט, בחירה בודדת מרשימה, בחירה מרובה מרשימה, ועוד.
(ראה מדריך שדות מותאמים אישית לפרטים נוספים)

דוגמה לשדות מותאמים אישית בכרטיס לקוח: